" समर्थ बोध " ( Samartha Bodh )

Launch Calendar

1

प्रस्तावना

Thursday, October 18, 2018

दसरा

2

समर्थांचे लौकिकातील अलौकिक नाते

Tuesday, October 23, 2018

कोजागरी पौर्णिमा

3

मनाची बैठक

Monday, October 29, 2018

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथी

4

मंगलाचरण

(मनाचे श्लोक : क्र. १)

Thursday, November 8, 2018

दिवाळी पाडवा

5

स्वामींचे मंगलाचरण

Thursday, November 22, 2018
त्रिपुरारी पौर्णिमा

6

मनाचे श्लोक क्र. २ ,

स्वामी लीला :- सीतारामपंत नेने

Thursday, December 13, 2018

चंपाषष्ठी

7

मनाचे श्लोक क्र. २ ,

स्वामी लीला :- गणपतराव जोशी

Tuesday, December 25, 2018

अंगारक संकष्ट चतुर्थी

8

मनाचे श्लोक क्र. ३

Friday, February 8, 2019

माघी गणेश जयंती

9

मनाचे श्लोक क्र. ३ ,

स्वामी लीला :- गोविंदशास्त्री

Friday, March 22, 2019

तुकाराम बीज

10

मनाचे श्लोक क्र. ३ ,

स्वामी लीला :- बाळकृष्णबुवा तळवलकर

Sunday, April 07, 2019

अक्कलकोट स्वामी प्रकट दिन

11

मनाचे श्लोक क्र. ३ ,

स्वामी लीला :- श्री तात महाराज व श्री बाळकृष्ण महाराज

Tuesday, May 07, 2019

अक्षय्य तृतीया