वटपौर्णिमा

SanUtsav (Festival) Series Playlist - 1 : ‘ गुरुपौर्णिमा ’

With this Vata Pournima playlist, we inaugurate the SanUtsav Festival series of sanesamarthism. On this auspicious day, we pray to Vata-Swami to shower His eternal grace on us and guide us towards our ‘Mul’ (Inner Self).

Shree Swami Samartha spent a large portion of His stay at Akkalkot under his favourite Vata Tree (वडाचे झाड). The Vata tree symbolises the timeless, omni-present and energizing nature of Swami Samartha and hence Vata Pournima has great significance for Swami bhaktas.

संदर्भसूची – Reference List

SanUtsav – Festival Series, Playlist – 1

क्रमांक

Sr No

संदर्भ

Reference

स्रोत – प्रकाशक

Source – Publisher

श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत

( अध्याय – ६, पृष्ठ क्र ४६ )

मूळ ग्रंथ रचयिता – श्री. शंकर भट

मराठी अनुवाद – श्री. हरिभाऊ जोशी निटूरकर ( भाऊ महाराज )

श्रीपाद श्रीवल्लभ महासंस्थान, पिठापूर  ५३३ ४५०

सत्समागमरुपी वटवृक्ष ज्ञानमूर्ती श्रीस्वामीमहाराज व सत्समागमरुपी वटवृक्ष

( पृष्ठ क्र ११ )

शूर सेनानी, २००४

संजय नारायण वेंगुर्लेकर

संजना पब्लिकेशन, ठाणे – पूर्व ४०० ६०३

श्री स्वामी समर्थ

सहस्रनामावली

श्री अक्कलकोटस्वामी समर्थ सहस्रनामावली

संकलक – वसंतमाधव

( पृष्ठ क्र ८१ )

शूर सेनानी – विस्तारित आवृत्ती, १९९९

संजय नारायण वेंगुर्लेकर

संजना पब्लिकेशन, ठाणे – पूर्व ४०० ६०३

श्रीगुरुस्तवन श्रीआनंदनाथ महाराज रचित श्रीगुरुस्तवन

( पृष्ठ क्र ८ )

शूर सेनानी, २०१८

संजय नारायण वेंगुर्लेकर

संजना पब्लिकेशन, ठाणे – पूर्व ४०० ६०३

स्वामी अवतारकाळींचे अभंग, श्रीस्वामीसुत स्वामी अवतारकाळींचे अभंग, श्रीस्वामीसुत

( पृष्ठ क्र ९२ )

श्रीस्वामी समर्थांचे सिद्धस्थान

श्रीस्वामीसुतांचा ‘चेंबूर मठ’

संकलन व संपादन : विजय विद्याधर निगुडकर

आत्मस्वरुप प्रकाशन, मुंबई ४०० ००४

सांघिक मंत्र,

पद –

वडाच्या सुपर्णी वसे मूळ देव …

सांघिक प्रार्थना

पूजनीयमुकुंद ( नाना ) महेश्वर करंदीकर

श्रीस्वामी समर्थ परिवार, ठाणे

द्वारा : सौ. उज्ज्वला करंदीकर / दाते,ठाणे, ४०० ६०२

Note : This spiritual site is purely meant for propagation of the divine thoughts of

Shree Swami Samartha” and “Shree Ramdas Swami”.

“No Copyright Infringement Is Intended”

संदर्भसूची – Reference List

SanUtsav – Festival Series, Playlist – 1

संदर्भ
Reference
छायाचित्र
Photo
स्त्रोत – प्रकाशक –

संकेतस्थळ

Source – Publisher –

Website

श्री स्वामी समर्थ परम अर्थाचे ३६५ दिवस

श्री. नागेश करंबेळकर

मंगलमूर्ती प्रकाशन, पुणे ४११ ०४५

वटवृक्ष https://smedia2.intoday.in/aajtak/images/stories/
072018/banyan_c_1531882732_618x347.jpeg
वटवृक्ष https://ak3.picdn.net/shutterstock/videos/14594023/thumb/1.jpg
श्री स्वामी समर्थ http://www.shreeswami.org/wp-content/uploads/2011/12/shri-swami-samarth.jpg
सत्समागमरुपी वटवृक्ष शूर सेनानी, २००१

संजय नारायण वेंगुर्लेकर

संजना पब्लिकेशन, ठाणे – पूर्व ४०० ६०३

वटवृक्ष श्रीस्वामीमहाराज देवस्थान, अक्कलकोट शूर सेनानी, २०१६

( पृष्ठ क्र ८९ )

संजय नारायण वेंगुर्लेकर

संजना पब्लिकेशन, ठाणे – पूर्व ४०० ६०३

वटवृक्ष श्रीस्वामीमहाराज देवस्थान, अक्कलकोट अक्कलकोटनिवासी श्रीस्वामी समर्थ यांच्या पुरातन मठांतील चरणपादुका

( पृष्ठ क्र २५ )

संजय नारायण वेंगुर्लेकर

संजना पब्लिकेशन, ठाणे – पूर्व ४०० ६०३

वटवृक्ष https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/
DrzewaPieńOplecionyNićmi1.jpg/330px-DrzewaPieńOplecionyNićmi1.jpg
श्री स्वामी समर्थ शूर सेनानी, २०१६

संजय नारायण वेंगुर्लेकर

संजना पब्लिकेशन, ठाणे – पूर्व ४०० ६०३

श्री स्वामी समर्थ अरुण फडणीस

परम अर्थाचे ३६५ दिवस

श्री. नागेश करंबेळकर

मंगलमूर्ती प्रकाशन, पुणे ४११ ०४५

श्री स्वामी समर्थ स. कृ. काळे

शूर सेनानी, २०१२

संजय नारायण वेंगुर्लेकर

संजना पब्लिकेशन, ठाणे – पूर्व ४०० ६०३

श्री स्वामी समर्थ परम अर्थाचे ३६५ दिवस

श्री. नागेश करंबेळकर

मंगलमूर्ती प्रकाशन, पुणे ४११ ०४५

श्री स्वामी समर्थ स. कृ. काळे

शूर सेनानी, २०१५

संजय नारायण वेंगुर्लेकर

संजना पब्लिकेशन, ठाणे – पूर्व ४०० ६०३

Note : This spiritual site is purely meant for propagation of the divine thoughts of

Shree Swami Samartha” and “Shree Ramdas Swami”.

“No Copyright Infringement Is Intended”